Ad controls

Aktuální informace


Obsah webové prezentace

[09.07.2009]

K dnešnímu dni máme z 80% hotovou sekci "Detektory kovů".

V případě zájmu o informace z oblasti "Rentgenových inspekčních systémů" či Kontrolních průběžných vah" nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech:

  • +420 595 953 032-33
  • +420 595 173 807
  • +420 777 575 238
Zdroj: AD Controls s.r.o.

Jazyk

Obchodní oddělení +420 777 575 238

Technické oddělení +420 777 575 239

Servis +420 777 575 280Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009