Ad controls
Tekuté a práškové produkty


Gravitační toky

Princip vyřazování v gravitačním toku je založen na pneumaticky ovládané klapce, která je řízená z vyhodnocovací jednotky detektoru kovů. Produkt volně propadává volným pádem detekčním otvorem senzoru. V případě detekce kovu dojde s volitelným zpožděním k aktivaci klapky, čímž se na krátký časový okamžik svede tok produktu s kontaminantem mimo hlavní směr toku a tím dojde k vyřazení kontaminantu, avšak i s malým množstvím produktu. Zpoždění a délka přepnutí klapky je volitelná z ovládací jednotky detektoru.

Potrubní přeprava

Princip vyřazování kapalinách a kaších je založen na pneumaticky ovládaném kulovém kohoutu, který je řízená z vyhodnocovací jednotky detektoru kovů. Produkt protéká potrubím detekčním otvorem senzoru. V případě detekce kovu dojde s volitelným zpožděním k aktivaci kulového kohoutu, čímž se na krátký časový okamžik svede průtok produktu s kontaminantem mimo hlavní směr toku a tím dojde k vyřazení kontaminantu, avšak i s malým množstvím produktu. Zpoždění a doba reakce kulového kohoutu je volitelná z ovládací jednotky detektoru.


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009