Ad controls
Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('230ffdf7970f84646bb65ac5fa6fc97d', '2018-12-18 19:13:58', 1)]

Tekuté a práškové produkty


Gravitační toky

Princip vyřazování v gravitačním toku je založen na pneumaticky ovládané klapce, která je řízená z vyhodnocovací jednotky detektoru kovů. Produkt volně propadává volným pádem detekčním otvorem senzoru. V případě detekce kovu dojde s volitelným zpožděním k aktivaci klapky, čímž se na krátký časový okamžik svede tok produktu s kontaminantem mimo hlavní směr toku a tím dojde k vyřazení kontaminantu, avšak i s malým množstvím produktu. Zpoždění a délka přepnutí klapky je volitelná z ovládací jednotky detektoru.

Potrubní přeprava

Princip vyřazování kapalinách a kaších je založen na pneumaticky ovládaném kulovém kohoutu, který je řízená z vyhodnocovací jednotky detektoru kovů. Produkt protéká potrubím detekčním otvorem senzoru. V případě detekce kovu dojde s volitelným zpožděním k aktivaci kulového kohoutu, čímž se na krátký časový okamžik svede průtok produktu s kontaminantem mimo hlavní směr toku a tím dojde k vyřazení kontaminantu, avšak i s malým množstvím produktu. Zpoždění a doba reakce kulového kohoutu je volitelná z ovládací jednotky detektoru.


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009