Ad controlsDetektory kovů

Zóna bez kovu MFA


Pro správnou funkci detektor kovů vyžaduje celou řadu podmínek. Jednou z nejdůležitějších je zóna bez přítomnosti kovů. Jelikož se elektromagnetické pole nešíří pouze do prostoru snímacího otvoru v detektoru, ale i do prostoru okolo něj, je zapotřebí, aby se i v tomto okolí nenacházely žádné kovy, tj. existovala zóna bez kovu. Jedná se o určitý prostor před a za snímacím senzorem, který nesmí obsahovat jakékoliv kovové části a prvky.


system image


Přítomnost těchto kovových částí a prvků může způsobit nestabilní funkci zařízení a snížení detekční citlivosti. Velikost této zóny je dána rozměrem a typem detektoru a pracovní frekvenci.

Zjednodušeně se dá stanovit takto:

Velikost MFA (na každé straně, před a za detektorem)
Nízké pracovní frekvence (do 100kHz) :   délka = výška průchozího otvoru x 1
Střední pracovní frekvence (do 300kHz):  délka = výška průchozího otvoru x 1.5
Vysoké pracovní frekvence (> 300 kHz):  délka = výška průchozího otvoru x 1.75

Výše uvedené platí pro kovové prvky, které jsou v klidu (nepohybují se): rám, podpěry, šrouby apod. Pro kovy, které se pohybují např. válečky pásového dopravníku, je zapotřebí délku zóny prodloužit o cca 20%

V případě nutnosti je možno délku zóny zkrátit pomoci instalace tzv. kompresních přírub na snímací hlavici:


system image

Tímto způsobem lze dosáhnout zkrácení zóny bez kovu na velikost poloviny výšky průchozího otvoru plus cca 50mm.Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009