Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('f133ab9d060874fcfc1e806a15d2ef65', '2020-02-21 08:19:30', 1)]

Produkt efekt


V některých produktech se detekce kovů provádí obtížně, což je způsobeno jejich vnitřním chemickým složením.  Protože všechny detekční principy jsou založeny na ovlivňování elektromagnetického pole a toto narušení může způsobit kromě kovové části také jakýkoliv vodivý materiál, je zřejmé, že samotný produkt může vytvořit signál, který se svým průběhem bude podobat kovovému kontaminantu. Obecně souhrn všech negativních vlastností, které ovlivňují detektor kovů nazýváme produkt-efektem. Jedná se zejména o produkty s velkým obsahem vody, uhlíku, vodivé produkty, nevhodný obalový materiál, horké produkty apod.
V extrémním případě, pokud je produkt-efekt příliš velký, může nastat situace, že není detekce vůbec možná. Detektor se v těchto případech chová tak, že signalizuje přítomnost kovu i když se v produktu žádný kovový kontaminant nevyskytuje.

Kompenzace produkt-efektu, jako nežádoucího jevu, je možná těmito způsoby:

  • Softwarovou úpravou signálu při jeho zpracován.
  • Změnou pracovní frekvence vysílací cívky. Platí, že čím menší je pracovní frekvence, tím více se zvětšuje potlačení produkt-efektu a naopak.

Každá kompenzace produkt-efektu má za následek snížení detekční citlivosti detektoru!

Příklady typických produktů mající produkt-efektAd controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009