Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('abdf16b0cc6965ed273db0afe5e39f7f', '2020-11-26 22:21:06', 1)]

APEX


Detekční systém se skládá ze snímacího senzoru tunelového typu a vyhodnocovací jednotky, která je buď integrovaná přímo v senzoru, nebo externí určená pro vzdálenou montáž. Průřez detekčního otvoru je vždy pravoúhlý a konstrukce senzoru je nedělitelná (senzor nelze rozdělit na dvě části). Systém využívá detekčního principu vyvažovaných cívek případně technologie vícenásobných cívek a DSP technologie, což umožňuje dosáhnout maximálního detekčního výkonu, komfortu obsluhy a celé řady dalších podpůrných funkcí. Vzhledem k těmto vlastnostem jsou určeny pro aplikace, kde se vyžaduje dosažení nejvyšší možné detekční citlivosti, připojení do nadřazeného řídícího systému, monitorování činnosti apod., zejména v potravinářském, farmaceutickém a textilním průmyslu. V naprosté většině případů se senzor instaluje na speciální detekční dopravník, nebo na jiné speciální konstrukce, které zajistí optimální podmínky pro jeho funkci. Základní funkcí při detekci kovů je sepnutí reléových kontaktů, které aktivují automatické separační zařízení, nebo jsou napojeny dále to technologie.

Jednotlivé typy se od sebe liší detekčním výkonem, mechanickými rozměry a odolností:

  • APEX 100 - základní model pro standardní použití
  • APEX 300 - model se zmenšenými fyzickými rozměry senzoru
  • APEX 500 - model se zvýšeným detekčním výkonem
  • DSP IP+ - model se zvýšenou odolností proti vniknutí vody
  • DSP Rx - speciální model pro farmaceutický průmysl


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009