Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('be761b7fff528d0d28ecad6e26180b8e', '2020-06-01 14:52:48', 1)]

Detekční dopravníky


Jednou z nejčastějších aplikací detektoru kovů je detekce v produktech, přepravovaných na pásových dopravnících, vynášecích dopravnících z balících strojů apod. V některých případech je možná instalace snímacího senzoru přímo na stávající dopravník, což obnáší většinou provedení mnoho mechanických úprav konstrukce dopravníku. Pro správnou funkci detektoru kovů je nutné zajistit jeho správnou instalaci, aby nedocházelo k ovlivňování  funkce. Mezi nejčastější chyby při instalaci patří zejména nedodržení zóny bez kovu, nedostačující robustnost podpůrného rámu pro eliminaci případných vibrací, nedodržení elektrické izolace válečků dopravníku apod. Pokud není stávající dopravník konstruován již s ohledem na možnost instalace detektoru, je provedení všech výše uvedených úprav často časově i finančně náročné. V těchto případech nabízíme řešení ve formě instalace již hotového detekčního dopravníku, který je již osazen detektorem kovů. Kromě standardizovaných řad dopravníků je možné vyrobit přímo dopravník "na míru" dle přání a požadavku zákazníků.

system image system image


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009