Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('3acce10f698602d651f87068831270bc', '2020-02-21 06:55:46', 1)]

Metalizovaná fólie


V současné době je stále zvyšující se trend balení produktu do metalizované fólie. Z důvodů delší trvanlivosti výrobku, zachování chutě a vůně atd., ale také rovněž z marketingových důvodů.
Z pohledu detektoru kovů představuje výrobek balený do metalizované fólie výrobek s vysokým produkt-efektem. Metalizovaná fólie je standardní plastová fólie, na které je rozprášená tenká hliníková vrstva. Pod mikroskopem je možno vidět jednotlivé kapky hliníku ve formě teček. Fólie se liší tloušťkou vrstvy hliníku, která také zásadně ovlivňuje velikost produkt efektu, který metalizovaná fólie vytváří. Dalším specifickým problémem je uzavření metalizované fólie pomocí sváru. V tomto případě dojde k slití jednotlivých hliníkových teček a vytvoření slité vrstvy ve tvaru tenkého proužku (drátku). Orientace a natočení sváru metalizovaného sáčku při průchodu snímacím senzorem ovlivňuje rovněž velikost produkt-efektu. Přímým důsledkem použití metalizovaného obalu je snížení detekční citlivosti zejména na nemagnetickou nerezovou ocel.

system image

Zjednodušený pohled na metalizovanou fólii pod mikroskopem


Typická citlivost pro jednotlivé typy obalů
Fe Non-Fe
S/S
PP fólie
1 mm
1 mm
1,2 mm
Metalizovaná fólie
1,5 mm
2,5 mm
4,5 mm


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009