Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('dc2aa3100d633031d38d9954fce35967', '2020-11-26 22:34:36', 1)]

E-Z Tec


Detekční systém se skládá ze snímacího senzoru tunelového typu a vyhodnocovací jednotky, která je buď integrovaná přímo v senzoru, nebo externí, určená pro vzdálenou montáž. Průřez detekčního otvoru může být buď pravoúhlý, nebo kruhový. Senzor se instaluje obecně do jakékoliv dopravní trasy suroviny, nejčastěji na pásový dopravník nebo do gravitačního toku produktu v potrubí. Systém využívá detekčního principu vyvažovaných cívek a umožňuje dosáhnout obecně vyšší detekční citlivosti než řada Metalarm. Nicméně vzhledem k své konstrukci a celkovým provedením neumožňuje dosáhnout detekční výkon a funkce jaké poskytuje řada APEXTM. Jedná se cenově přijatelný detekční systém s velmi jednoduchou obsluhou a funkcemi pro všeobecné použití v průmyslu.

Základní funkcí při detekci kovů je sepnutí reléových kontaktů, které jsou napojeny dále to technologie, čímž dojde např. k zastavení pásového dopravníku, vypnutí podavačů atd.

Jednotlivé typy se od sebe liší provedením tunelového senzoru, který může být:

  • uzavřený, nedělitelný, pravoúhlého průřezu - typ R
  • uzavřený, avšak dělitelný na dvě části, pravoúhlého průřezu - typ RD
  • uzavřený, nedělitelný, kruhového průřezu - typ CAd controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009