Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('97cdf1ebe6189d37d120d0d2f92fe04b', '2020-11-26 21:25:28', 1)]

Metalarm CE


Detekční systém se skládá z vyhodnocovací jednotky a snímacího senzoru, navzájem propojených mezi sebou. Ve značné většině případů je snímací senzor umístěn na pásovém dopravníku a vyhodnocovací jednotka pak na konstrukci dopravníku nebo jiném vhodném místě, nicméně jsou možné aplikace senzorů ve formě detekčních koryt, skluzů, nebo prstencových senzorů pro potrubní aplikace.

Díky použitému detekčnímu principu pulsní indukce, je možné s těmito detektory provádět detekci i v materiálech, které kov obsahují (struska, železná ruda, některé druhy popele aj.). Nedochází k falešným detekcím vlivem otřesů detektoru, vlivem změny charakteru produktu (suchý-mokrý) a vlivem teploty. Detektor detekuje všechny druhy materiálů včetně manganové oceli, nerezové oceli, barevných kovů a slitin. Základní funkcí při detekci kovů je sepnutí reléových kontaktů, které jsou napojeny dále to technologie, čímž dojde např. k zastavení pásového dopravníku, vypnutí podavačů atd.

Jednotlivé modelové řady se od sebe liší detekčním výkonem, který umožňují dosáhnout, případně možností připojit dodatečné detekční senzory, možnost práce v extrémních klimatických podmínkách atd.

Každá z vyhodnocovacích jednotek umožňuje připojit příslušenství:

  • Barevný značkovač pozice kovu v toku produktu
  • Externí alarm (maják, siréna)
  • Počítadlo detekovaných kovů
  • Obvod zpoždění reléového kontaktu
  • Analogový výstup 4 - 20mA

Ke staženíAd controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009