Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('cf385cf278f18d6c63dceef55f392a83', '2020-02-21 07:46:01', 1)]

Princip pulzní indukce


Jedná se o velice progresivní metodu detekce kovů, která se v současné době stále vyvíjí a zdokonaluje. Princip pulsní indukce je založen na principu analýzy odezvy elektromagnetických impulsů. Každý detekční systém, pracující na principu pulsní indukce, obsahuje minimálně 1 cívku, která funguje jako vysílač i jako přijímač. Hlavní rozdíl oproti jiným detekčním principům je ten, že cívka není buzena oscilátorem, ale je buzena stejnosměrným napětím. Nejprve cívka funguje jako vysílač, tj. na krátký časový okamžik se do ní přivede napětí, čímž se vygeneruje impuls elektromagnetického pole. Po uplynutí konstantního časového úseku se cívka přepne do režimu přijímače, tj. napětí se vypne a v tomto okamžiku se zkoumá doba přechodového děje na cívce. V případě, že se v elektromagnetickém poli cívky nevyskytuje kov, je doba odezvy cívky velmi krátká. Jestliže se ale v něm kov nachází, je doba odezvy cívky delší a vyhodnocovací jednotka toto vyhodnotí jako přítomnost kovu. Celý děj se periodicky opakuje. Řídící elektronika přepíná přijímač a vysílač s frekvencí řádově v desítkách kHz.  Velkou výhodou tohoto principu je fakt, že není ovlivňován produkt-efektem, je odolný proti rušení a má pouze malé požadavky na zónu bez přítomnosti kovů Značnou nevýhodou, která brání masovému rozšíření detektoru kovů na tomto principu, zejména v potravinářském průmyslu je skutečnost, že nelze dosáhnout takových detekčních citlivostí, jaké umožňuje princip vyvažovaných cívek.

system image


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009