Ad controls
Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('c70ecd97f2cd588312ed0857f0f7906d', '2020-11-26 22:53:30', 1)]

Testovací etalony a kalibrace detektorů


Pro pravidelné testování funkce detekčních systémů nabízíme celou škálu různých testovacích etalonů.

Detektory kovů:

Testovací etalony je možné dodat ve formě tyčinek, kostek či karet (dopravníkové aplikace) nebo také ve formě míčků či tenkých tyčinek (potrubní aplikace). Testovací etalony jsou barevně rozlišeny. Feromagnetické kovy jsou značeny červeně, nemagnetické kovy (barevné kovy) jsou značeny modře a nemagnetická nerezová ocel zeleně.

Minimální velikost kuliček v etalonech: 0.3 mm
Maximální velikost kuliček v etalonech: 8 mm

Standardní řada etalonů je dodávána s krokem po 0.5 mm, na přání je možné dodat i etalony s krokem 0.1 mm.

system image

Rentgenové systémy:

Stejně jako u detektorů kovů se pro testování rentgenových systémů používají testovací etalony a to především ve formě karet, které se vkládají do testovaného produktu. Testovací karty jsou dodávány s kovovými kuličkami a rovněž také se skleněnými kuličkami.

Minimální velikost kuliček v etalonech: 0.5 mm
Maximální velikost kuliček v etalonech: 6 mm

Kalibrace detekčních systémů

Naše firma provádí pravidelné roční prohlídky detekčních systémů. Po příjezdu technika je provedena kontrola nastavení detektoru a jeho funkce. Následně je detektor opatřen kalibrační nálepkou o provedené kalibraci a objednateli je vystaven kalibrační protokol, který dokládá funkčnost detektoru pro auditory.

system image

Jazyk

Obchodní oddělení +420 777 575 238

Technické oddělení +420 777 575 239

Servis +420 777 575 280Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009