Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('485cb11f24082cf5c169baeac49af196', '2020-02-21 07:44:31', 1)]

Způsoby vyřazování


Po detekování kovu v surovině či výrobku, je zapotřebí kontaminant nebo kontaminovaný výrobek vyřadit. Pro toto vyřazení se požívají vyřazovací mechanismy, které se instalují za detektor do přepravní cesty produktu. Vyřazovat lze hotové výrobky přepravované po pásovém dopravníku, v sypkých produktech v gravitačním toku i v podtlakové či přetlakové přepravě, v kapalinách a kaších apod.


Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009